Bruto tarieven BSO Dribbel Actief 2020

Bij Dribbel Actief is er een keuze uit 3 pakketten:

Pakket 1: 40 weekse opvang met alle vakanties en studiedagen van de Oranje Nassauschool (standaard pakket) (14.45-18.00 uur, vakanties/ studiedagen 08.00-18.00)

Pakket 2: 40 weekse opvang zonder vakantieopvang (14.45-18.00)

Pakket 3: 12 weekse vakantieopvang (08.00-18.00)

De volgende prijzen zullen voor de volgende pakketten berekend worden:(de prijzen zijn bruto prijzen per dag per maand).Voor het basispakket is de uurprijs 7,85.

Dagen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
pakket 1 €172,37 €172,37 €242,04 €172,37 €172,37
pakket 2 €87,48 €87,48 €163,54 €87,48 €87,48
pakket 3 €90,00 €90,00 €90,00 €90,00 €90,00
VSO* €10,00 per uur €10,00 per uur €10,00 per uur €10,00 per uur €10,00 per uur
Verlengd tarief* €8,50 per uur €8,50 €8,50 €8,50 €8,50

*VSO = Voorschoolse opvang van 7.30-8.30 uur

** Verlengd tarief = uren na 18.00 uur.

Inhalen van uren is mogelijk mits er plaats is op de groep, tot maximaal 2 maanden. Daarna vervallen de uren.

Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen voor de woensdagmiddag. We zullen op deze middag open gaan op het moment dat we minimaal drie kinderen aangemeld hebben.

Kinderopvangtoeslag

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u en uw eventuele partner allebei werken en/ of een erkende opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen. Per kind is recht op het aantal uur kinderopvangtoeslag beperkt tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner, vermeerderd met 40% voor kinderen tot 4 jaar. In totaal dus 140% van het aantal gewerkte uren. Voor schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar wordt het recht beperkt tot de helft daarvan, namelijk 70% van het aantal gewerkte uren. Per kind ontvangt u voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als de opvanglocatie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. BSO Dribbel Actief voldoen aan deze eis.

Maximumuurtarief

De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximumuurtarief dat door de Belastingdienst is vastgesteld (€ 7,02 per uur voor buitenschoolse opvang in 2020). Over de kosten boven het maximumuurtarief ontvangt u geen kinderopvangtoeslag.
Voorbeeld: een standaardcontract BSO kost € 7,85 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 7,02. Over de resterende € 0,83 ontvangt u geen toeslag.

Deze tarieven zijn de bruto bedragen zoals wij die in rekening brengen. Afhankelijk van het gezinsinkomen draagt het Rijk een deel bij. Zie voor uitgebreide informatie op www.toeslagen.nl en maak een proefberekening wat dit voor u betekent.