Bruto tarieven BSO Dribbel Actief 2024

Bij Dribbel Actief is er een keuze uit een aantal pakketten:

Standaard 12: (uurprijs 9,80)
40 weken naschoolse opvang van 14.45-18.00 uur en 12 weken vakantie-opvang van 08.00-18.00.

BSO zonder vakantie-opvang: (uurprijs 10,70)
40 weken naschoolse opvang van 14.45-18.00 uur zonder vakantie-opvang

BSO alleen vakantie-opvang (uurprijs 11,00)
12 weken vakantie-opvang van 08.00-18.00 uur

De studiedagen worden altijd apart berekend en zijn niet contractueel vastgelegd in de maandtarieven.

Bovengenoemde uurtarieven zijn bruto uurprijzen.

De woensdagen zijn we gesloten (ook in de vakanties)

Kinderopvangtoeslag

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u en uw eventuele partner allebei werken en/ of een erkende opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen. Per kind is recht op het aantal uur kinderopvangtoeslag beperkt tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner, vermeerderd met 40% voor kinderen tot 4 jaar. In totaal dus 140% van het aantal gewerkte uren. Voor schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar wordt het recht beperkt tot de helft daarvan, namelijk 70% van het aantal gewerkte uren. Per kind ontvangt u voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als de opvanglocatie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. BSO Dribbel Actief voldoen aan deze eis.

Maximumuurtarief

De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximumuurtarief dat door de Belastingdienst is vastgesteld (€ 9,12 per uur voor buitenschoolse opvang in 2024). Over de kosten boven het maximumuurtarief ontvangt u geen kinderopvangtoeslag. Voorbeeld: een standaardcontract BSO kost € 9,80 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 9,12. Over de resterende € 0,68 ontvangt u geen toeslag.

Deze tarieven zijn de bruto bedragen zoals wij die in rekening brengen. Afhankelijk van het gezinsinkomen draagt het Rijk een deel bij. Zie voor uitgebreide informatie op www.toeslagen.nl en maakt een proefberekening wat dit voor u betekent.