Bruto tarieven Peuterspeelzaal Dribbel 2024

Halve of hele dagopvang op vaste dagen voor gemiddeld 40 weken per jaar.
(halve dag van 8.15-11.45 uur of van 11.45-15.15 uur/
hele dag van 8.15-15.15 uur)

Dagen Soort product Gem. uren per jaar Gem. aantal uren p/maand Gem. prijs p/maand Uurtarief
Maandag Halve dagopvang (ochtend of middag) 140 11,67 € 125 € 10,75
Maandag Hele dagopvang 280 23,33 € 250 € 10,75
Dinsdag Halve dagopvang (ochtend of middag) 140 11,67 € 125 € 10,75
Dinsdag Hele dagopvang 280 23,33 € 250 € 10,75
Woensdag Halve dagopvang (ochtend of middag) 140 11,67 € 125 € 10,75
Donderdag Halve dagopvang (ochtend of middag) 140 11,67 € 125 € 10,75
Donderdag Hele dagopvang 280 23,33 € 250 € 10,75
Vrijdag Halve dagopvang (ochtend of middag) 140 11,67 € 125 € 10,75
Vrijdag Hele dagopvang 280 23,33 € 250 € 10,75

Deze tarieven zijn de bruto bedragen zoals wij die in rekening brengen. Afhankelijk van het gezinsinkomen draagt het Rijk een deel bij. Zie voor uitgebreide informatie op www.toeslagen.nl en maak een proefberekening wat dit voor u betekent.
Bovengenoemde prijzen bij opvang zijn gebaseerd op 40 opvangweken. Het aantal uren en prijs per maand is een gemiddelde over 12 maanden. De maandelijkse facturatie wordt bepaald op basis van de contractuele afname van deze producten in een maand. Hiervoor wordt een gemiddelde over de gehele contractduur genomen zodat u iedere maand hetzelfde bedrag betaald.  Raadpleeg uw contract of prijsblad voor de exacte bedragen en uren.

Het is mogelijk om incidenteel extra opvangdagen af te nemen mits er ruimte in de groep is. Incidentele opvang is mogelijk voor een halve dag (van 08.15 uur tot 11.45 uur) of voor een hele dag van 08.15-15.15 uur
∙ Incidentele opvang hele dag € 80,00 per keer
∙ Incidentele opvang halve dag € 40,00 per keer
(geen opvang tijdens de zomer- en kerstvakantie van het basisonderwijs voor de regio noord zoals vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Tarieven
De tarieven zijn excl. luiers, excl. eten en drinken,  incl. activiteiten op de groep en excl. activiteiten buiten de school.
Bij de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Raadpleeg www.toeslagen.nl.
Inschrijfkosten € 25 euro per inschrijving per kind.

Belangrijke contractvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van toepassing. De volledige Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze website. Belangrijke contractvoorwaarden zijn:
Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van 2 maanden bij een gehele of gedeeltelijke opzegging. Er is sprake van opzegging vanaf het moment dat de plaatsing is ingegaan. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden;
Er is sprake van annulering als een plaatsingsovereenkomst vóór de ingangsdatum van de plaatsing wordt geannuleerd. Annuleert u binnen 1 maand vóór de datum waarop de plaatsing zou ingaan, dan zijn de annuleringskosten gelijk aan de verschuldigde betaling voor 1 maand, doch minimaal € 75,-. Annuleert u meer dan 1 maand voor de datum waarop de plaatsing zou ingaan, dan zijn de annuleringskosten € 75,-. Annuleren dient schriftelijk of per e-mail te geschieden;
Betaling geschiedt per automatische incasso.
Het wijzigen van pakketvorm is mogelijk per de eerste dag van elke maand.

Heeft uw kind een VE verklaring en ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u de kosten van de peuterspeelzaal voor de eerste 8 uur per week en ontvangt hierover kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.  De tweede 8 uur is voor u gratis en  wordt door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Als u geen aanspraak kunt maken op Kinderopvangtoeslag (omdat u niet beiden werkt) zijn de volgende vormen mogelijk:

Eenverdiener/ niet werkende ouders.
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 8 uur peuterspeelzaal, de rest van de ouderbijdrage wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Eenverdiener/ niet werkende ouders en een VE-verklaring.
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de eerste 8 uur peuterspeelzaal, de rest van de ouderbijdrage voor de eerste 8 uur wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend. U heeft een VE-verklaring, hierdoor zijn de tweede 8 uur voor u gratis. De tweede 8 uur wordt door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Zandvoortpas
Als u in het bezit bent van een Zandvoortpas heeft u recht op 8 uur peuterspeelzaal.
De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af.
Vergeet u niet om ons zo spoedig mogelijk een kopie van de Zandvoortpas 2022 aan te leveren?

Zandvoortpas en een VE-verklaring
Als u in het bezit bent van een Zandvoortpas en een VE-verklaring heeft u recht op 16 uur peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af.