Wat u als ouder moet weten

Gaat uw kind naar Dribbel? Dan vindt u hier alle praktische zaken, leefregels en dingen die handig zijn om als ouder te weten. Wij vragen u dit even aandachtig door te lezen en hiermee rekening te houden.

De eerste keer

Voordat uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat, is hij of zij van harte welkom om kennis te komen maken met de groep en de leidsters. Vertel uw kind van tevoren hoe leuk het is op de peuterspeelzaal, dat er veel speelgoed is en dat er andere kinderen zijn waarmee hij kan spelen. Wellicht is het leuk om van tevoren samen een boekje

Wat geeft u mee

Geef uw kind een klein rugtasje mee voorzien van zijn of haar naam, met daarin een verantwoord tussendoortje, zoals een boterham met verantwoord beleg, een stuk (schoongemaakt) fruit, wat tomaatjes of een stuk komkommer. Een koek (ook Liga) wordt niet op prijs gesteld. Uw kind krijgt van ons melk of water.

Kleding

Peuters spelen het liefst op de grond, met zand/ water, ze klimmen en rennen. Kleed het kind daarom het liefst in makkelijke, niet te warme kleding. Ook is het handig als in de jas, schoenen, muts, sjaal en handschoenen de naam van uw peuter staat. We dragen in de klas geen schoenen. De kinderen mogen sloffen meenemen (kleine crocs zijn erg makkelijk).

Buiten spelen

De kinderen spelen, als het weer het toelaat, minimaal 45 minuten per ochtend/ middag buiten, altijd onder toezicht van één of meerdere leidsters. We hebben een prachtig eigen plein, afgeschermd van verkeer. Een mooie plek, midden in de duinen, waar regelmatig onze eigen “huisherten” bij het hek komen kijken.

Zindelijkheid

Als uw kind nog niet zindelijk is, geef dan een extra luier mee. Graag geen luierbroekje:  het kost erg veel tijd om de kinderen helemaal uit te kleden en die tijd besteden we liever aan het spelen met de kinderen. Schoonmaakdoekjes hebben we op de peuterspeelzaal.

Als uw kind ziek is

Als uw kind hangerig is, onlangs heeft overgegeven of andere symptomen van ziekte vertoont, houd hem of haar dan thuis. Wilt u uw kind in geval van ziekte dan afmelden via de mail marja@peuterspeelzaal-dribbel.nl of even bellen of whatsappen naar juf Marja 06-22874761.

Extra dagen

Als er incidenteel extra opvang nodig is kunt u een extra dagdeel aanvragen bij juf Marja. Extra opvang is alleen mogelijk als de groepsgrootte het toelaat. Het tarief voor een extra dagdeel is 8,30 per uur. Dit bedrag zal dan verrekend worden op uw maandfactuur.

Hoera, uw kind is jarig!

We vinden het leuk om dat samen te vieren op de peuterspeelzaal. Overleg even met juf Marja wanneer dit het beste uitkomt. Wij maken foto’s van het verjaardagsmoment en sturen deze dezelfde dag naar u toe. Een snoep-vervangende traktatie is voor de kinderen

Basisschool (4 jaar)

Onze peuterspeelzaal is gevestigd in een lokaal van de Oranje Nassauschool. Waar mogelijk werken we samen, maken we gebruik van de voorzieningen van het gebouw en volgen we het vakantierooster van de basisschool. Op de studiedagen van de basisschool zijn wij wel

Speelgoed schoonmaken

Wij houden 2x per jaar een schoonmaakavond. Ouders wordt dan gevraagd om in een periode van circa twee weken het speelgoed te komen schoonmaken  (in de speelzaal, we geven geen speelgoed mee naar huis). Onder het motto “vele handen maken licht werk” vragen wij u ons op deze

Toestemming foto’s

Tijdens de activiteiten op de peuterspeelzaal maken wij foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden soms op de website en/of Facebook geplaatst. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u dit wel of niet wilt. Als u dit niet wilt zullen wij dit uiteraard respecteren en geen fotos’s plaatsen.

Aansprakelijkheid

Voor eventueel meegebracht speelgoed en/of het zoek raken, beschadigen van kleding kan peuterspeelzaal Dribbel niet aansprakelijk worden gesteld. De uren dat uw kind aanwezig is bij Dribbel is uw kind aanvullend WA verzekerd.

Eisen & Inspectie

De peuterspeelzaal voldoet aan alle kwaliteitseisen zoals in de Wet IKK en het handhavingsbeleid van de Gemeente Zandvoort en GGD worden gesteld. Jaarlijks wordt de peuterspeelzaal door de GGD geïnspecteerd. Op deze site kunt u onder “Beleid, protocollen en inspectierapport” het laatste GGD rapport inzien en  eventueel downloaden.

Leidster-kind ratio

De peuterspeelzaal voldoet altijd aan de in de Wet IKK vastgestelde leidster-kindratio. Dit betekent maximaal 16 kinderen met minimaal 2 leidsters of 8 kinderen met 1 leidster. De kinderen worden opgevangen in vaste stamgroepen met altijd dezelfde PM’ers op dezelfde dagdelen.

Pedagogisch coach

Uw kind is onze zorg. Wij houden aan de hand van observaties bij hoe uw kind het doet en koppelen dit terug naar de ouders.

Om het kind centraal te stellen krijgt iedere pedagogisch medewerker kinderen van de eigen groep toegewezen als mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders, collega’s en

Veiligheid & gezondheid

Per 1 januari 2018 is het, volgens de Wet IKK, verplicht om een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid te hebben. Dit beleidsplan staat op deze site onder “Beleid, protocollen en inspectierapport”.

Pedagogiek

Het pedagogisch handelen en de werkwijze van de peuterspeelzaal staat beschreven in ons Pedagogisch Beleidsplan en een aantal protocollen. Het Pedagogisch Beleidsplan is herzien in december 2019 en staat  op deze site onder “Beleid en protocollen”.

Peuterpost

Alle ouders worden voor elke vakantie (oktober, december, februari, mei en juli) per mail via een peuterpost op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, nieuwtjes en weetjes over de peuterspeelzaal. Kijk voor foto’s en blogs van alle activiteiten ook bij “Blogs en “Beeldgalerij”.

Als het niet goed gaat

Onze pedagogisch medewerksters zijn deskundigen op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Wij werken met het observatiesysteem KIJK om de kinderen te observeren en te registreren. Als de leidsters zich zorgen maken over uw kind, zullen zij u uitnodigen voor een

Voertaal Nederlands

Bij Dribbel wordt met de ouders en de kinderen Nederlands gesproken. Bij plaatsing is het altijd mogelijk het gesprek in het Engels of Duits te voeren.