Wat u als ouder moet weten

Gaat uw kind naar BSO  Dribbel Actief? Dan vindt u hier alle praktische zaken, leefregels en dingen die handig zijn om als ouder te weten. Wij vragen u dit even aandachtig door te lezen en hiermee rekening te houden.

Wennen

Ieder kind reageert weer anders op een nieuwe omgeving en nieuwe mensen.
Daarom is wennen erg fijn en belangrijk voor kinderen. Tijdens de wenperiode leert uw kind de omgeving kennen en maakt het contact met de andere kinderen en bouwt uw kind een band op met de pedagogisch medewerkers.

Wat geeft u mee

Tijdens de naschoolse opvang eten wij samen met de kinderen een tussendoortje. Dit hoeft niet meegebracht te worden. Tijdens vakantieopvang en/of studiedagen geeft u uw kind alleen een (gezond) lunchpakket mee Wij zorgen voor drinken en tussendoortjes. Koeken (ook Liga), knijpfruit, cheez dippers worden niet op prijs gesteld. Uw kind krijgt van ons melk of water.

Kleding

Kleuters spelen het liefst op de grond, met zand/ water, ze klimmen en rennen. Kleed het kind daarom het liefst in makkelijke, niet te warme kleding.  We dragen in de klas geen schoenen. De kinderen mogen sloffen meenemen, maar ze mogen ook op hun sokken in de klas lopen.

Buiten spelen

De kinderen spelen zoveel mogelijk buiten, ook bij regen! Regenlaarzen zijn dan handig. We hebben een prachtig eigen plein, afgeschermd van verkeer. Een mooie plek, midden in de duinen, waar regelmatig onze eigen “huisherten” bij het hek komen kijken.

Vakantieopvang

Vakantie, een geweldige periode voor kinderen met veel vrije tijd en speelplezier, voor ouders een periode waarin goede opvang lastig te vinden is. Daarom biedt BSO Dribbel Actief vakantieopvang aan voor kinderen van alle scholen uit Zandvoort.

Als uw kind ziek is

Als uw kind hangerig is, onlangs heeft overgegeven of andere symptomen van ziekte vertoont, houd hem of haar dan thuis. Wilt u uw kind in geval van ziekte dan afmelden via de mail marja@peuterspeelzaal-dribbel.nl of even bellen of whatsappen naar juf Marja 06-22874761.

Extra dagen

Als er incidenteel extra opvang nodig is kunt u een extra dagdeel aanvragen bij juf Marja. Extra opvang is alleen mogelijk als de groepsgrootte het toelaat. Het tarief voor een extra dagdeel is 8,50 per uur. Dit bedrag zal dan verrekend worden op uw maandfactuur.

Plaatsingsovereenkomst

Er zal voor de plaatsing een plaatsingsovereenkomst gemaakt worden voor de duur tot aan het einde van groep 2 van jullie kind (met een eventuele opzegtermijn van 1 maand).  In deze overeenkomst staan de maandelijks afgenomen uren en hiermee kunnen jullie kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze overeenkomst dient (digitaal) ondertekend te worden.

Ophalen kinderen

Wij halen de kinderen om 14.45 uur op uit de klas van de Oranje Nassauschool.  Het programma is dan vervolgens:

14.45-15.00 uur:  ophalen kinderen

15.00-15.30 uur:  samen wat eten en drinken, bespreken van de dag

Toestemming foto’s

Tijdens de activiteiten op de BSO maken wij foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden soms op de website en/of Facebook geplaatst. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij hierop  een foto van uw kind publiceren, laat ons dit dan weten. Indien wij geen reactie van u ontvangen gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar maakt.

Aansprakelijkheid

Voor eventueel meegebracht speelgoed en/of het zoek raken, beschadigen van kleding kan BSO Dribbel Actief niet aansprakelijk worden gesteld. De uren dat uw kind aanwezig is bij Dribbel is uw kind aanvullend WA verzekerd.

Landelijk Register Kinderopvang

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, peutergroepen, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang, staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Leidster-kind ratio

BSO Dribbel Actief voldoet altijd aan de in de Wet vastgestelde leidster-kindratio. Dit betekent maximaal 16 kinderen met minimaal 2 leidsters of 10 kinderen met 1 leidster. De kinderen worden opgevangen in vaste stamgroepen met altijd dezelfde PM’ers op dezelfde dagdelen.

Pedagogisch coach

Om het kind centraal te stellen krijgt iedere pedagogisch medewerker kinderen van de eigen groep toegewezen als mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders, collega’s en

Veiligheid & gezondheid

Het beleidsplan  Veiligheid en Gezondheid en het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Covid-19 staat op deze site onder “Beleid, protocollen en inspectierapport”.

Pedagogiek

Het pedagogisch handelen en de werkwijze van BSO Dribbel Actief staat beschreven in ons Pedagogisch Beleidsplan en een aantal protocollen. Het Pedagogisch Beleidsplan is herzien in december 2019 en staat  op deze site onder “Beleid en protocollen”.

Dribbelpost

Alle ouders worden voor elke vakantie (oktober, december, februari, mei en juli) per mail via een Dribbelpost op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, nieuwtjes en weetjes over de BSO. Kijk voor foto’s en blogs van alle activiteiten ook bij “Blogs en “Beeldgalerij”.

Als het niet goed gaat

Onze pedagogisch medewerksters zijn deskundigen op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Als de leidsters zich zorgen maken over uw kind, zullen zij u uitnodigen voor een

Voertaal Nederlands

Bij BSO Dribbel Actief wordt met de ouders en de kinderen Nederlands gesproken. Bij plaatsing is het altijd mogelijk het gesprek in het Engels of Duits te voeren.